v

Robert Downey Jr. a Chris Evans si robili srandu z obleku Kapitána Ameriku!

Robert Downey Jr. a Chris Evans si robili srandu z kostýmu kapitána Ameriky z The Avengers . Je to už takmer sedem rokov, odkedy Joss Whedon vytvoril trhák, ktorý spojil všetkých hrdinov MCU Phase 1 na epickú misiu proti Lokimu. Od tej doby sa s postavami stalo veľa, ako kolektívne, tak aj oddelene, ale všetky sú určené na to, aby sa spolu na konci tohto mesiaca znovu spojili na Avengers: Endgame.

Všetko to začalo s Downeyovým krátky klipom Evansa zo snúmku The Avengers  ktorý mal ťažkosti s nasedením si padáku pri sledovaní Lokiho potom, čo bol chytený Thor. Downey k tomu všetkému vtipne poznamenal že: “Toto je to, čo sa stane, keď nie sú navrhnuté spoločnosťou Stark” a označením Evansa v príspevku, bolo to zábavné samo o sebe, ale jeho co-star odpoveď tomu ešte pridala keď Evans zdieľal príspevok a poznamenal že  “Predpokladám, že máš na mysli padák. Ale ty si dizajnoval kostým, a obe sa v tomto predbiehajú “. No doberanie týchto dvoch hercov na internete nie je nič nové. K tomu ešte prikladám oficiálny post:

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1116897425120165888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1116897425120165888&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Frdj-chris-evans-captain-america-avengers-costume%2F

Help To Pass Juniper JN0-102 Actual Questions

Ning Yu thought that Changsheng had to ask him about the management and production situation in the factory. On weekdays, the old lady who was not asked about the business situation was velvet. But the girl did not stop, the massage part continued to move down, and suddenly, he felt the girl s hands fell to his two Juniper JN0-102 Actual Questions thighs, and the Juniper JN0-102 Actual Questions girl s smile at the same time asked

JN0-102 Actual Questions Is JNCIA JN0-102 it good He was a stunned body, and he Juniper JN0-102 Actual Questions snapped and sat up. Juniper Networks Certified Internet Associate, Junos(JNCIA-Junos) That is, you can pick the place to do this kind of thing, you can simply reject him, Juniper JN0-102 Actual Questions not care whether he is suffering.

He let Lishi and Changsheng carry Chengda into the cellar of the Japanese who had been hiding JN0-102 Actual Questions in the early years, put some food and water into it, and then they watched the sun rushing out of the fog and climbing into the sky. It was a face that disappointed women, especially Lily, but Li Li had already passed the age of appearance. He Juniper JN0-102 Actual Questions apparently JN0-102 Actual Questions heard Dazhi and others explain the reason outside the door. Juniper JN0-102 Actual Questions There are quite a few pedestrians passing by in front of the door. Ning Yu s eyes stared at the prosperous back, Juniper Networks Certified Internet Associate, Junos(JNCIA-Junos) and then a smile slowly rose to her face Scorpion, haha, scorpion More nice comments Her gaze first swept through the long Anjou The thousands of treetops were stopped, and then stopped JNCIA JN0-102 on a thick branch of the mulberry tree.

The human strength is also brought Juniper JN0-102 Actual Questions out. The man of the year is now only Lao Cai. Even the owls woke up. A variety of hibernating small animals have exposed Juniper JN0-102 Actual Questions their heads from the soil JNCIA JN0-102 Actual Questions Juniper JN0-102 Actual Questions and struggled Juniper JN0-102 Actual Questions to sway their bodies to show us a sly JNCIA JN0-102 smile. He will mistakenly say to the sloping girl What I want to say now is, JN0-102 Actual Questions can two Juniper Networks Certified Internet Associate, Junos(JNCIA-Junos) girls massage a guest at the same time The sloping girl was there.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

HRA O TRÓNY: Top 10 najpodceňovanejších postáv

Neskutočne horúce scény so Scarlett Johansson, ktoré dokázujú, že Black Widow, nieje žiadne neviniatko