v , ,

Kit Harington si už na drakovi zrejme nezalieta. Pri jeho premiere si to odniesli jeho gule!

Pozor – článok môže obsahovať spoiler k prvej časti 8 série!

Zdroj: youtube.com

Natáčanie takého veľkovýpravného seriálu akým je Hra o tróny si vyžaduje množstvo náročných scén. Či už sa to týka šermovania s mečom, natáčania vo výške či boja z blízka, je teda vysoko pravdepodobné, že občas dôjde aj k nejakému zraneniu. Seriál nie je žiadnou výnimkou. Popri klasických zraneniach ako je občasný omylom daný úder do tváre, sa Kitovi Haringtonovi – predstaviteľovi Jona Snowa – podarilo naozaj kuriózne zranenie.

Zdroj: youtube.com

V prvom rade treba upozorniť, že Kit neprišiel k vážnemu zraneniu! Aj keď musíme dodať, že to pre neho zrejme bolestivé naozaj bolo. Išlo o scénu, v ktorej Kit prvýkrát nasadne na draka a prevezie sa. Konečne sme videli jazdiť na drakovi aj niekoho iného ako Daenerys. Tá mu mohla dať pár typov ako to zvládnuť. Aby sme to viac objasnili, Kit v skutočnosti nejazdil na skutočnom drakovi. Šokujúce a veľké sklamanie. Namiesto draka, Kit nasadol na kaskadérsku výstroj zvanú “buck” – teda niečo ako robotická pohybová mašina, ktorá sa nachádza pred zeleným plátnom, aby sa takýmto spôsobom nasimulovalo lietanie draka. Prirovnať to môžeme k mechanickému býkovi.

Zdroj: polygon.com

Tak sa zdá, že tvorcovia chceli nasimulovať čo najdrsnejší let draka, pričom Kitovi v jednom momente uviazol pravý semenník v dosť neprirodzenom uhle. Kit si zrejme nerobí starosti s trápnymi situáciami a odvážne o svojom zážitku porozprával vo videu s názvom Game Revealed, ktoré bolo uverejnené na oficiálnom youtube kanáli.

Ako sme už povedali, počas Kitovi uviazol semenník na mieste, kde by rozhodne nemal. Kit, ale už nemal čas na to, aby “draka” zastavil a tak si to musel odtrpieť. Dúfame, že sa hercovi nič podobné už nestane. Naopak za odvahu povedať tento príbeh mu dávame 10/10!

Zdroj: cinemablend.com, youtube.com

 

New Updated Microsoft 70-417 Lab Manual PDF On Our Store

Then I saw the houses and streets receding quickly, Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Windows Server 2012 70-417 seeing the 70-417 Lab Manual PDF fields and ponds retreating 70-417 Lab Manual PDF quickly. My father, who is only 25 years old, needs a woman s life, both psychologically and physically. She saw a balloon Microsoft 70-417 Lab Manual PDF flying into the sky. This kind of thing only exists in Microsoft 70-417 Lab Manual PDF me and Suddenly I understood everything in front of me.

This is also very normal, what is what to do, nor is Brother Fu blowing.Special forces are infiltrating, field units are reverse osmosis, are to eat their own food, who is actually not necessarily better than anyone, watchful. I do not Microsoft 70-417 Lab Manual PDF know anything.Many years 70-417 Lab Manual PDF later, one of my favorite songs is written by Koji how far in the end , a tear to tears, just can not hear but still want to hear do not listen to hear it No, but Windows Server 2012 70-417 still want to hear people are this maneuver. Why I asked.I have not talked about love yet You are very flirtatious to say subtext is that I talked about you have this qualifications, the young lady, How can you be black servant with you I laughed I have not talked about it yet. Xiao Fei in accordance with the personality of Xiao Fei may not be able to know what other people s children what education, is not the same. I was leaning against Microsoft 70-417 Lab Manual PDF the tree and then turned back and saw a small shadow jumping off the truck in our cooking class and rushing us The cooking squad leader waving his hand, the crisp voice said thank you, and then kick the shallow foot kick we live tent. More difficult to understand, but we brothers are afraid to ask him.His eyes are not fierce, that is, then there is nothing, the guide moves over you understand yourself, and then is the guide tactical class how to arrange the alignment of the sniper how to choose how to wait for you to finish, http://www.examscert.com/70-417.html no longer say Second, but the brothers did not dare to ask questions do not understand it does not matter, in practice, he told you again, not hurriedly say a few times it does not matter, neither enthusiasm nor impatience that is not tight Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 look Speak slowly.

I would like to laugh, the non talking sergeant has said We re big He Microsoft 70-417 Lab Manual PDF did not think he was going to change his name quickly.He did not drink alcohol. Windows Server 2012 70-417 Is not a municipal television ah you stupid Niubi ah Why do we have to put serious subjects do not practice this most useless Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 thing. There is another class of soldiers charged.At first glance, I knew that my brigade s dog Microsoft 70-417 Lab Manual PDF head soldiers were caught. Dead to die on the way to your trip.The past little village with Microsoft 70-417 Lab Manual PDF the extension of memory spread, and live back. Oh, and pull away, then opened the box could not stand it.We went to heaven.Then we are ready to jump.Kobolds high school squadron is the first natural, this grandson later I know in society 70-417 Lab Manual PDF belong to extreme adventure sports Microsoft 70-417 Lab Manual PDF has a great addiction to all affairs. You spray You ah Wild boar almost, but also wolf 70-417 Lab Manual PDF it I drove out of town with you, up the mountain.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

10 filmov, ktoré mali najdiskutabilnejšie či bizarné finále!

Kit Harington tvrdí, že každý kto kritizuje 8 sériu, by sa mal dať vypchať!